0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

        Rozwód jest dla osób których dotyczy często bardzo emocjonującym przeżyciem, które wywołuje dużo stresu i paraliżuje w przypadku konieczności podejmowania kolejnych kroków związanych z nim. Jedną z bardzo ważnych kwestii formalnych, która dotyczy rozwodu, jest zmiana nazwiska na panieńskie. Do poprzedniego nazwiska może wrócić każda osoba, która się rozwiodła i świadomie chce wrócić do nazwiska sprzed ślubu. 

Gdzie i kiedy zmienić nazwisko?

       Aby dokonać zmiany nazwiska na to sprzed ślubu, należy udać się do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego, bądź w przypadku osób mieszkających za granicą- do polskiego konsulatu. Do poprzedniego nazwiska zgodnie z prawem można wrócić w terminie nieprzekraczalnym 3 miesięcy od momentu uprawomocnienia orzeczenia sądu o rozwodzie. Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od orzeczenia sądu jest możliwe tylko w trybie administracyjnym, to znaczy, iż wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć u kierownika urzędu stanu cywilnego. W takim wypadku zmiana nazwiska odbywa się na podstawie umowy o zmianie imienia i nazwiska. 

serce

Jak przygotować się do złożenia wniosku o powrót do poprzedniego nazwiska?    

      Aby złożyć oświadczenie o zmianę nazwiska na to sprzed zawarcia związku małżeńskiego, należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. należą do nich:

  • dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, na przykład paszport,
  • dowód opłaty skarbowej (11 zł w przypadku załatwiania sprawy u kierownika urzędu, 50 euro opłaty konsularnej, kiedy sprawa załatwiana jest przed konsulem),
  • zebrane informacje o miejscu zawarcia związku małżeńskiego,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
  • w indywidualnych przypadkach dodatkowe dokumenty ustalane przez kierownika.

      W przypadku, kiedy złożymy stosowne doświadczenie do kierownika urzędu, przygotuje on odpowiedni protokół, który należy podpisać. Następnie protokół ten przesyłany jest do kierownika USC, który sporządzał akt małżeństwa. Nanosi on wtedy poprawkę o zmianie nazwiska, a następnie dostajemy odpowiedni odpis o zmianie, który zawiera aktualne już nazwisko.