0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Radca prawny to zawód wiążący się z dużą odpowiedzialnością. Wiele osób myli go z adwokatem, a profesje te dzielą istotne różnice. Świadomość prawna jest w naszym kraju coraz większa, dlatego wzrasta też popularność porad związanych z funkcjonowaniem i interpretacją polskich przepisów. Jak wygląda praca radcy prawnego?

Rozległa wiedza prawnicza

Osoba planująca pracować jako radca prawny musi legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym. Poza tym kandydat musi ukończyć aplikację radcowską i uzyskać pozytywny wynik egzaminu zawodowego. Następnym rokiem jest wpis na listę radców prawnych. Niezależnie od drogi, jaką musi przebyć osoba zainteresowana tym zawodem, musi wykazać się rozległą wiedzą prawniczą, która będzie wielokrotnie weryfikowana.

Obowiązkowa polisa OC

Osoby pracujące jako radcy prawni muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takie polisy oferują wszystkie duże firmy ubezpieczeniowe. Chroni to przed szkodami wynikłymi w następstwie działania lub zaniechania działania osoby ubezpieczonej. Dzięki temu klienci radcy prawnego mogą czuć się w pełni bezpiecznie. Dla osoby pracującej w tym zawodzie oznacza to natomiast zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności oraz zwiększenie wiarygodności wśród klientów i partnerów biznesowych.

Szeroki zakres kompetencji

Uprawnienia radcy prawnego są określone w ustawie wprowadzonej w 1982 roku. Do podstawowych obowiązków należy udzielanie porad prawnych i reprezentowanie klientów przed sądami oraz urzędami. Radca prawny jest uprawniony do sporządzania opinii i projektów prawnych. Może brać udział zarówno w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, jak i administracyjnych. Ponadto pełną rolę doradczą podczas wybierania sposobu postępowania przed sądem.

Obsługa osób prywatnych i firm

Radca prawny świadczy swoje usługi na podstawie umowy o pracę. Odróżnia to ten zawód od adwokata, który może być zatrudniony wyłącznie poprzez zawarcie stosownej umowy cywilnoprawnej. W związku z tym radca może obsługiwać osoby fizyczne, przedsiębiorców, a także instytucje i urzędy państwowe. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych może polegać na sporządzaniu dokumentów lub umów, dlatego klientami radców prawnych są bardzo często osoby prowadzące rozbudowaną działalność gospodarczą. Osoby fizyczne mogą w ten sposób znaleźć rozwiązanie wielu problemów życiowych, na przykład, w sytuacji uszkodzenia ciała, w kwestiach związanych z nabyciem spadku lub podczas sprawy rozwodowej. 

Wiarygodność radcy prawnego

O pomoc radcy prawnego warto zwrócić się we wszelkich sprawach związanych z koniecznością reprezentowania przed sądami lub urzędami. Znajomość prawa pomaga w skutecznej obronie swoich interesów. Warto o to zadbać na każdym etapie prowadzonych spraw prywatnych lub zawodowych. Jednym ze sprawdzonych miejsc jest radca prawny Toruń, dzięki któremu można znaleźć kompleksową pomoc w atrakcyjnej cenie. W razie wątpliwości warto skontaktować się z wybraną kancelarią lub umówić się na rozmowę wstępną, podczas której przedstawimy swoje oczekiwania dotyczące przyszłej współpracy.