0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Tłumaczenia przysięgłe wykonuje jedynie osoba, posiadająca stosowne uprawnienia. Tym, co najbardziej zaskakuje klientów, jest różna cena usługi, którą proponują konkretne biura tłumaczeń. Jakie czynniki ją kształtują?

Kiedy ma zastosowanie stawka ustawowa?

Tłumaczenie przysięgłe może zostać wykonane na zlecenie organu państwowego bądź osoby prywatnej, w zależności od okoliczności i potrzeb. Ustawodawca podaje w stosownym przepisach stawki, jakie obowiązują przy tłumaczeniach pisemnie poświadczonych. Niemniej jednak odnoszą się one jedynie do tłumaczeń, które wykonane będą na zlecenie organu państwowego, czyli na przykład sądu czy prokuratury. Jeśli zaś klientem tłumacza przysięgłego jest osoba prywatna, to cena może zostać wyznaczona na drodze indywidualnych negocjacji. Wtedy bowiem stawka ustawowa może mieć zastosowanie, lecz nie musi.

Od czego zależy cena usługi?

Tłumacz Katowice nie dysponuje jednolitym cennikiem, który może mieć zastosowanie w każdym przypadku. Usługa tłumaczenia pisemnie poświadczonego może mieć bowiem różny charakter. Czasami mamy do czynienia z bardzo złożonymi pismami czy ekspertyzami, czasem należy przetłumaczyć nieskomplikowane dokumenty urzędowe. Wiele zależy więc od nakładu pracy, jaką tłumacz musi włożyć w dokonanie przekładu. Czasami tłumacze rozliczają się z klientami „od strony” co oznacza, że pobierają wynagrodzenie, które zależne jest od ilości przetłumaczonych stron. Warto jednak mieć na uwadze, że liczą się nie tylko same strony tekstu, ale również ilość znaków, w tym spacji. Szczegółowo tę kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Cena usługi zależy również od tego, jak szybko ma ona zostać wykonana. Większość tłumaczy dokonuje przekładu w ciągu kilku dni, lecz w przypadku bardziej skomplikowanych tekstów czas na realizację zlecenia może się wydłużyć. Jeśli zaś klientowi zależy na tym, aby tłumaczenie było wykonane jak najszybciej, będzie musiał liczyć się z koniecznością dopłaty.

Język ma znaczenie

Przekład dokumentów z języka angielskiego, niemieckiego czy innego, bardzo popularnego, z pewnością będzie tańszy, niż przekład dokumentacji z chińskiego czy szwedzkiego na polski. Tutaj ceną rządzą prawa rynku – tłumaczy przysięgłych języka angielskiego jest sporo, dlatego podają oni niższe ceny, tymczasem tłumaczy przysięgłych języka szwedzkiego jest niewielu, stąd też dyktują wyższe stawki. Cena może wzrosnąć, jeśli klient wymaga nie tylko tłumaczenia pisemnego, ale również konwertowania pliku.