0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Właściwie każdy z nas może zostać świadkiem danego wydarzenia i trafić przed wokandę sądu. Często są to postępowania karne i właśnie tym rodzajem świadka warto się zająć. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie Ci znaleźć się w takiej sytuacji, warto być wiedział, co robić i jak się zachowywać oraz jakie masz prawa i obowiązki.

Kto może być świadkiem?

Świadkiem może być wiele osób i jest to niezwykle szerokie spektrum. Co ważne, świadek jest osobą, która po prostu posiada daną wiedzę na temat. Może to być świadek bezpośredni czynu, ale także świadek ze słuchu, inne osoby posiadające wiedzę na temat samego czynu lub okoliczności, specjaliści, przybrani do oględzin czy badań oraz osoby, które przeprowadzają wywiad środowiskowy. Szerokie zagadnienie, jakim jest rola świadka może więc dotyczyć dużej liczby osób.

tło

Generalnie świadkowie należą do zasadniczych źródeł informacji procesowych. Jest to uczestnik postępowania, który, w założeniu, dostarcza środka dowodowego w postaci zeznań. Do celów dowodowych można również świadka poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu. Możemy rozpatrywać świadka w znaczeniu faktycznym (w sensie materialnym) i procesowym (w sensie formalnym – każda osoba wezwana w charakterze świadka).

Jakie są obowiązki świadka?

Przede wszystkim zawsze i niezależnie od okoliczności mówić prawdę. Składanie fałszywych zeznań jest karane odpowiedzialnością karną. Ponadto świadek musi stawić się przed sądem na jego wezwanie, musi złożyć przyrzeczenie o mówieniu prawdy oraz musi zeznania złożyć. To podstawowe obowiązki, jednak czasami – zważywszy na rolę świadka – wynikają dodatkowe, których nie przewidziano dokładnie w ustawie.

właściwa_droga

Jednak nie tylko obowiązki, ale także prawa wiążą się z osobą świadka, wyjaśniają krakowscy prawnicy – PBKB. Przede wszystkim świadek ma prawo – w określonych okolicznościach – odmówić odpowiedzi na dane pytanie lub odmówić składania zeznań w ogóle. To przywilej, ale nie obowiązek, gdyż świadek może chcieć opowiedzieć o działaniach swojej rodziny. Świadkiem nie mogą być niektóre osoby, jeśli zamiarem jest ich przesłuchanie co do faktów, o których dowiedzieli się w określony sposób.

Prawda przede wszystkim

Będąc świadkiem najważniejsze to mówić prawdę. Nie ma złej prawdy, nawet jeśli świadek mija się z nią, w dalszym ciągu będzie mógł udowodnić, że mówi prawdę. Warto jednak także znać kilka praw, jak choćby prawo do odmowy składania zeznań, które może być wykorzystane do obrony siebie lub bliskich.