0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Jest wiele przeróżnych sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu pomiędzy osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami. Wówczas wiele osób wybiera drogę sądową, jako jedyne rozwiązanie. To prawda, że czasami trudno jest o wspólny język ze stroną, dlatego rozprawa w sądzie jest w wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem. Jednak należy mieć na uwadze przede wszystkim koszty, które na pewno zostaną poniesione ze względu na wszczęcie postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe

W postępowaniu sądowym koszty są ponoszone przez przegranego. Dlatego konkurencja przed sądem zaostrza się bardzo często właśnie w trakcie trwania procesu. Jednak nie należy tutaj twierdzić, że wszystkie koszty postępowania zostaną zwrócone osobie, która wygrała proces. Ta kwestia jest regulowana przez art. 98 kodeksu postępowania cywilnego. Zalicza się do tego:

• koszty procesu, który jest przeprowadzany przez jedną ze stron osobiście albo poprzez osobę pełnomocnik,
• adwokata, wliczając w to jego wynagrodzenie. Jednak stawki te mają również swój pułap i są określane przez odrębne przepisy,
• wysokość kosztów stawienia się wskazanej strony,
• wysokość utraconego zarobku,
• inne wydatki, które zostały poniesione na skutek rozprawy, przykładowo koszty biegłego oraz koszty z tytułu mediacji, które mogły być zlecone przez sąd.

Opłaty sądowe

Oczywiście wysokość opłat sądowych różni się od siebie – czasami w dość znaczny sposób. Jest ti zależne przede wszystkim od:
• przedmiotu sporu,
• rodzaju prowadzonej sprawy.

Bardzo często spore wahania pojawiają się w przypadku samej opląty od pozwu, bo ta potrafi kosztować od 30 zł do 100 000 zł. Sama konstrukcja sposobu naliczania tej opłaty sprzyja prowadzeniu tak zwanych fikcyjnych procesów.

W przypadku opłat wyróżnia się trzy rodzaje opłat sądowych:
• stała
• stosunkowa
• podstawowa

Pierwsza z nich jest pobierana w przypadku spraw sądowych dotyczących praw niemajątkowych oraz tych, które są wskazane w ustawie w przypadku prawa majątkowego. W przypadku tej opłaty jej wysokość może wahać się od 30 zł do 5000 zł.

człowiek

Kolejna opłata, czyli stosunkowa, jest pobierana w przypadku spraw majątkowych. Obsługa prawna firm jest droga, jednak warto z niej skorzystać. Jej obliczanie jest bardzo łatwe. Należy wyliczyć 5% z wartości sporu albo wartości zaskarżenia. Zależnie od tego jakiej sprawy ona dotyczy wysokość opłaty stosunkowej wynosi od 30 zł do 100 000 zł. W przypadku opłaty stosunkowej zalicza się również opłatę tymczasową. Jest ona wnoszona w przypadku tych spraw, które dotyczą prawa majątkowego w sytuacji, kiedy trudność sprawia ustalenie opłaty stosunkowej. Ta waha się w graniach od 30 zł do 1000 zł.

Ostatnia opłata pojawia się w przypadku tych spraw, gdzie przepisy nie wymagają opłaty stałej, stosunkowej albo tymczasowej. Jej wysokość jest ustalana przez sąd i zależy oczywiście od sprawy. Jednak nie może być ona poniżej poziomu 30 zł.

Ważne

Rozprawy sądowe bardzo często potrafią kosztować niemało. Jednak zawsze warto zaznaczyć swoją pozycję oraz domagać się swojego. Istnieje szansa, że proces zostanie wygrany i znaczna część kosztów będzie pokryta przez drugą stronę.