0 22 9201 9111 kontakt@clat5.org
Zaznacz stronę

Artykuł 211 kodeksu postępowania karnego przewiduje, w ramach wyjątkowego działania, przeprowadzanie czegoś, co nazywa eksperymentem procesowym. Czym on jest? Kto go przeprowadza i w jakim celu? Czy rzeczywiście jest stosowany czy pozostaje rzadko używany przez organy procesowe? Jeśli jesteś ciekawy odpowiedzi, czytaj dalej!

Eksperyment procesowy – co to?

Eksperyment procesowy to czynność odtworzenia wydarzeń, która ma na celu ustalenie czy dane fakty mogły mieć miejsce czy są tylko wymyśloną wersją nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością. Sam eksperyment przeprowadza się na wniosek organów prowadzących, a dzieli się on na dwie jego formy: doświadczenie oraz rekonstrukcję, czyli tzw. odtworzenie.

test

Rekonstrukcja a doświadczenie

W przypadku doświadczenia w ramach eksperymentu procesowego możemy sprawdzić czy dane zdarzenie mogło w ogóle mieć miejsce lub taki przebieg, jaki zakłada organ procesowy, co wynika z zebranych dowodów czy zeznań świadków, wyjaśnia prawnik z miasta Wrocław. Należy przyjąć, że ta forma eksperymentu zmierza do wypełnienia luki dowodowej lub do weryfikacji niepewnego miejsca wśród środków dowodowych. Z kolei druga forma, a więc rekonstrukcja polega na stworzeniu niemalże identycznych warunków, jakie miały miejsce podczas przestępstwa, w wyniku czego możemy zweryfikować czy dana wersja zdarzeń miała sens faktyczny.

Cele eksperymentu procesowego

Nadrzędnym celem przeprowadzania doświadczenia czy rekonstrukcji jest przede wszystkim weryfikacja zebranych dowodów oraz hipotezy śledczej. Drugim z celów, celem pośrednim, jest zebranie nowych dowodów, które pomogłyby w odtworzeniu wydarzeń takimi, jakimi one były. Z punktu widzenia dowodzenia jest to możliwość poznania stosunków i zależności, jakie panowały między określonymi elementami wydarzeń.

Weryfikacja hipotez śledczych może następować na różne sposoby. Jednym z nich jest eksperyment procesowy, który bardzo często pozwala na obalenie dowodów i potwierdzenie innych i jest cennym narzędziem w rękach organów procesowych.